ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΛΗΨΕΙΣ

ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΛΗΨΕΙΣ

 Συγκεκριμένα παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

    •  Εναέρια Χαρτογράφηση

    •  Αεροφωτογραφίσεις  

    •  Αεροκινηματογραφιση - Ανάδειξη ακινήτων