ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Το γραφείο μας αξιοποιώντας τις σύγχρονες μεθόδους αποτύπωσης, τον σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει, καθώς επίσης και την μεγάλη εμπειρία σε ανάλογα έργα αναλαμβάνει την αποτύπωση μνημείων και παραδοσιακών κτιρίων, επιτυγχάνοντας αποτελέσματα υψηλής ακριβείας.