ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μανάλης & Συνεργάτες - Σύμβουλοι Μηχανικοί

H εταιρία μας έχει 27 χρονια εμπειρία στον χώρο της κατασκευής και των μελετών με έδρα την Αθήνα. Αναλαμβάνει μεταξυ αλλων μελέτες δημοσίων έργων και ιδιωτικών εργών σε μια πληθώρα υπηρεσιών που σχετίζονται με την αξια και την εκμετάλευση της γής Στόχος είναι η συνολική αντιμετώπιση οποιουδήποτε τεχνικού θέματος σύμφωνα με τον προσανατολισμό των πελατών μας έτσι ώστε να αναδειχθουν οι λύσεις που προσδίδουν τον πιο γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο υλοποίησης των σχεδίων τους.