ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΗΣ

Με την απαραίτητη τεχνογνωσία, την πολυετή πείρα σε θέματα χρήσεων και εκμετάλλευσης της γης αλλά

και χωροταξικής, πολεοδομικής και κτηριοδομικής νομοθεσίας, το γραφείο μας εκπονεί Μελέτες Αξιοποίησης

Ακινήτων, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη υποστήριξη σε θέματα  εκμετάλλευσης   ακίνητης περιουσίας.

 

Συγκεκριμένα παρέχουμε υπηρεσίες για:

    •  Καταλληλότητα  ακινήτων σύμφωνα με τις επιλεγείσες  χρήσεις.
    •  Εκτίμηση αξίας και οικονομική ανάλυση της επένδυσης.
    •  Μελέτες, εγκρίσεις, έκδοση αδειών δόμησης  και επίβλεψη κατασκευής του έργου.