ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Το γραφείο παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα των κτιριακών έργων υποστηρίζοντας τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, την υλοποίηση καθώς και την λειτουργία του εκάστοτε κτιριακού έργου, σύμφωνα πάντα με τους περιορισμούς της πολεοδομικής και κτιριακής νομοθεσίας.

 

   •  Έκδοση  Αδειών  Δόμησης

   •  Επίβλεψη κτιριακών κατασκευών

   •  Ανακαινίσεις  κτιρίων

   •  Ρύθμιση αυθαιρέτων