ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Το γραφείο «Μανάλης & Συνεργάτες» παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις όσον αφορά τον τομέα των κτιριακών έργων και μπορεί να υποστηρίξει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση καθώς και την αδειοδότηση και λειτουργία του εκάστοτε κτιριακού έργου, σύμφωνα πάντα με τους περιορισμούς της πολεοδομικής και κτιριακής νομοθεσίας.

  • Έκδοση  Αδειών  Δόμησης
  • Επίβλεψη κτιριακών κατασκευών
  • Ανακαινίσεις  κτιρίων
  • Ρύθμιση αυθαιρέτων