ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Παρέχονται ολοκληρωμένες λύσεις σε μελέτες πολεοδομικού σχεδιασμού. Οι πολεοδομικές μελέτες αφορούν κατά κύριο λόγο σε:

  • Πολεοδομήσεις επεκτάσεις και αναθεωρήσεις σχεδίων πόλεων
  • Πολεοδομήσεις παραδοσιακών οικισμών
  • Αναπλάσεις υποβαθμισμένων περιοχών