ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Παρέχονται ολοκληρωμένες λύσεις σε μελέτες πολεοδομικού σχεδιασμού. Οι πολεοδομικές μελέτες αφορούν κατά κύριο λόγο σε:

 

   •  Πολεοδομήσεις επεκτάσεις και αναθεωρήσεις σχεδίων πόλεων

   •  Πολεοδομήσεις παραδοσιακών οικισμών

   •  Αναπλάσεις υποβαθμισμένων περιοχών