ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ

Το γραφείο «Μανάλης & Συνεργάτες» διαθέτει πολυετή πείρα σε  μελέτες σιδηροδρομικών έργων,

με συμμετοχή τόσο σε μελέτες δημόσιου όσο και σε μελέτες ιδιωτικών φορέων, οπως την σιδηροδρομική σύνδεση βιομηχανιών με το εθνικό δίκτυο.

 

   •  Μελέτες  σχεδιασμού Σιδηροδρομικών  Έργων

 

   •  Μελέτες βελτίωσης / αναβάθμισης υφισταμένων Σιδηροδρομικών γραμμών