ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ

Το γραφείο «Μανάλης & Συνεργάτες» διαθέτει πολυετή πείρα σε  μελέτες σιδηροδρομικών έργων, με συμμετοχή τόσο σε μελέτες δημόσιου όσο και σε μελέτες ιδιωτικών φορέων που αφορούν την σιδηροδρομική σύνδεση βιομηχανιών με το εθνικό δίκτυο.

  • Μελέτες  σχεδιασμού Σιδηροδρομικών  Έργων
  • Μελέτες βελτίωσης / αναβάθμισης υφισταμένων Σιδηροδρομικών γραμμών