ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

 • Σύνταξη Τοπογραφικών και Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων  για σύνταξη συμβολαίων, έκδοση οικοδομικών αδειών, οριοθετήσεις, τοπογραφικά υπόβαθρα για τακτοποίηση αυθαιρέτων κ.α)
 • Κτηματογραφικές μελέτες και μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου
 • Κατατμήσεις οικοπέδων, αγροτεμαχίων (οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες)
 • Χαράξεις Ρυμοτομικών και Οικοδομικών γραμμών
 • Χαρακτηρισμός δασικών εκτάσεων (Δασαρχείο)
 • Καθορισμός γραμμών αιγιαλού και παραλίας
 • Τριγωνισμοί - συνορθώσεις δικτύων
 • Σύνταξη Διαγραμμάτων και Πινάκων Αναλογισμού και  Απαλλοτρίωσης  με σκοπό την κατασκευή Δημοσίων Έργων
 • Πράξεις εφαρμογής, πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού για την εφαρμογή Σχεδίων Πόλεων
 • Υψομετρικές μελέτες  Οδών
 • Χαράξεις Τεχνικών Έργων