ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ <br>  ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

    •   Σύνταξη Τοπογραφικών και Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων  για σύνταξη συμβολαίων,

         έκδοση οικοδομικών αδειών, οριοθετήσεις, τοπογραφικά υπόβαθρα για τακτοποίηση αυθαιρέτων κ.α)
   •   Κτηματογραφικές μελέτες και μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου 

   •   Κατατμήσεις οικοπέδων, αγροτεμαχίων (οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες)

   •   Χαράξεις Ρυμοτομικών και Οικοδομικών γραμμών

   •   Χαρακτηρισμός δασικών εκτάσεων (Δασαρχείο)

   •   Καθορισμός γραμμών αιγιαλού και παραλίας

   •   Τριγωνισμοί - συνορθώσεις δικτύων

   •   Σύνταξη Διαγραμμάτων, Πινάκων Αναλογισμού και Απαλλοτρίωσης - κατασκευή Δημοσίων Έργων

   •  Πράξεις εφαρμογής, πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού για την εφαρμογή Σχεδίων Πόλεων

   •  Υψομετρικές μελέτες Οδών

   •  Χαράξεις Τεχνικών Έργων