ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Το γραφείο παρέχει υπηρεσίες Συμβούλου σε θέματα που αφορούν Δημόσια και Ιδιωτικά  έργα :

 

   •  Στον σχεδιασμό  των έργων
   •  Στη φάση εκπόνησης των μελετών 
   •  Στον έλεγχο των μελετών
   •  Στη φάση κατασκευής  των έργων
   •  Στον στρατηγικό σχεδιασμό  νέων  έργων