ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Το γραφείο παρέχει υπηρεσίες Συμβούλου σε θέματα που αφορούν Δημόσια και  Ιδιωτικά  έργα :

  • Στον σχεδιασμό  των έργων
  • Στη φάση εκπόνησης των μελετών 
  • Στον έλεγχο των μελετών
  • Στη φάση κατασκευής  των έργων
  • Στον στρατηγικό σχεδιασμό  νέων  έργων